Solventový olej pre lepidlá

- Feb 02, 2018 -
Hexán, molekulárny typ c6h14, je alkán obsahujúci 6 atómov uhlíka, ktorý má N-hexán, 2-metylpentán, 3-metylpentán, dva metylbutánové a 2,2-metylbutánové izoméry. Medzi nimi je možné použiť N-hexán ako dobré organické rozpúšťadlo, ktoré sa bežne používa pri chemickej organickej syntéze, vylúhovaní rastlinného oleja, dekontaminácii čistenia povrchu mechanickými zariadeniami atď. Pri teplote okolia je hexán kvapalný. Hustota hexánu je 0,672, teplota topenia je 95 ° C, bod varu je 68-70 ° C, bod vzplanutia je 22 ° C, hexán je nerozpustný vo vode, ale je rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel, ako je etanol a éter.

Súvisiace novinky

Súvisiace produkty

  • Extrakčné rozpúšťadlo pre rastlinný olej
  • Č.120 rozpúšťadlového oleja
  • Fúkacie činidlo pre tuhú polyuretánovú penu
  • Propan pre varenie
  • Iso-bután s vysokou čistotou
  • Vysoko čistý ISO-hexán