Gumový rozpúšťací olej č

- Feb 02, 2018 -

Zvyčajne sa môže rozdeliť na hlavne používané pri extrakcii sójového oleja, ryže, arašidového oleja a kostného oleja a extrakčného oleja na extrakciu živočíšneho a rastlinného oleja používaného v kaučuku, obuvi, pneumatikách a iných poliach gumového rozpúšťadlového oleja, farby, farby priemyselný lak rozpúšťadlového oleja atď. Rozpúšťací olej sa môže rozdeliť na tri druhy alkánov, cykloalkánov a aromatických uhľovodíkov. V skutočnosti, s výnimkou niekoľkých čistých uhľovodíkových rozpúšťadiel, ako je etán, toluén a xylén, je rozpúšťací olej zmesou rôznych štrukturálnych uhľovodíkov. Z chemického zloženia sa môže rozdeliť na alkán, cykloalkány a aromatické uhľovodíky. Zvyčajne uvedený 6 #, 120 #, 200 # rozpúšťací olej je reťazec alkánu. Aromatický uhľovodík označuje benzén, toluén, xylén a tak ďalej.

Súvisiace novinky

Súvisiace produkty

  • Čistiaci prostriedok pre elektronické diely
  • Univerzálny lepidlový rozpúšťací olej
  • Fúkacie činidlá pre expandovateľný polystyrén
  • Environmentálny cyklopentán
  • Priemyselná trieda izo-bután
  • N-hexán pre farmaceutický priemysel