Č.120 rozpúšťadlového oleja

- Feb 02, 2018 -

Rozpúšťací olej sa môže rozdeliť na tri druhy alkánov, cykloalkánov a aromatických uhľovodíkov. V skutočnosti, s výnimkou niekoľkých čistých uhľovodíkových rozpúšťadiel, ako je napríklad etán, toluén a xylén, je rozpúšťadlový olej zmesou rôznych štrukturálnych uhľovodíkov. Zvyčajne je možné ich rozdeliť na použitie hlavne pri extrakcii sójového oleja, ryže, arašidového oleja a kostí oleja a iných živočíšnych a rastlinných olejov extrakčný rozpúšťadlový olej používaný v kaučuku, obuvi, pneumatikách a iných poliach z gumy rozpúšťadlového oleja, farby, lakovacej farby rozpúšťadlového oleja atď.

Súvisiace novinky

Súvisiace produkty

  • Rozpúšťadlo na extrakciu sójového oleja
  • Gumový rozpúšťací olej č
  • Ropný benzén pre náterový priemysel
  • Iso-bután pre zapaľovač
  • Hexán pre maľovanie
  • N-hexán pre gumu