Kovový čistiaci prostriedok č. 6 rozpúšťací olej

- Feb 02, 2018 -

S produktom N-pentánu ako suroviny najprv premyte kyselinovú vrstvu koncentrovanou kyselinou sírovou a potom prepláchnite na obsah olefínu 10% roztokom kyseliny sírovej 0,02 mol / l manganistanu draselného. Potom sa pridá 0,02 mol / l vodného roztoku manganistanu draselného 10% vodného roztoku hydroxidu sodného, potom sa premyje vodou a potom sa vysuší bezvodým chloridom vápenatým, prefiltruje sa po destilácii a zozbierajú sa medziprodukty, to znamená čisté. spracovanie rafinácie. Zlepšiť farbu, stabilitu, odstránenie korozívnych látok a znížiť toxicitu. Spoločné metódy rafinovania zahŕňajú premývanie alkalickými zložkami, rafináciu bielej hliny a hydrofínovanie.

Znalosti príslušného odvetvia

Súvisiace produkty

  • Vysoká rozpustnosť Vlastnosti Solvent Oil No.200
  • Iso-pentán s vysokou čistotou
  • Fúkacie činidlá pre expandovateľný polystyrén
  • Ropný benzén pre náterový priemysel
  • Guma metylbenzén
  • Iso-bután s vysokou čistotou