Rozpustný rozpúšťadlový olej s vysokou rozpustnosťou č

- Feb 02, 2018 -
Dopravné hľadiská: Prepravné vozidlá by mali byť vybavené zodpovedajúcimi odrodami a množstvom požiarnych zariadení a zariadení na havarijné čistenie. Leto je najlepšie transportovať ráno. Preprava vozidiel Groove (can) by mala byť uzemnená reťazou, drážka môže byť nastavená na zníženie vibrácií spôsobených statickou elektrickou energiou. Je prísne zakázané miešať s oxidantom a jedlými chemikáliami. Počas prepravy by sa malo zabrániť vystaveniu sa dažďu, zabrániť vysokej teplote. Zastavenie by sa malo udržiavať mimo dosahu ohňa, tepla, vysokoteplotnej zóny.

Znalosti príslušného odvetvia

Súvisiace produkty

  • Gumový rozpúšťací olej č
  • Č. 6 Solventový olej pre čistiaci priemysel
  • Univerzálny lepidlový rozpúšťací olej
  • Propán pre automobilové palivo
  • Propan pre horkovzdušný balón
  • Iso-bután s vysokou čistotou